Tin cậy

Configurator for Kodi - Complete Kodi Setup Wizard

kurts
5.72MB
Tải về
Tải về 5k - 25k
Phiên bản 16.9 1 năm trước

Mô tả của Configurator for Kodi - Complete Kodi Setup Wizard

CONFIGURATOR FOR KODI OFFICIAL

Fully setup your Kodi android in one click with configurator for Kodi. Backup and restore to safeguard your Kodi against the unexpected. Top Kodi addons and build charts so you know what is in and what's not..

Switch between multiple Kodi builds on your device easy... Enjoying the best of both worlds is a click away. Configurator for Kodi is feature packed with every possible tool you will need to enjoy the best media player

Here is a List of Features:

Backup Kodi Media Player

Restore Kodi android

Automatically Setup Kodi

Force Close Kodi

Change Kodi boot Screen

Best Kodi Tutorials

Automatically Update Kodi builds

Install Kodi builds from url

Easy Install Kodi Addons

Uninstall/Remove addons in Kodi

Install Multiple builds on a single device and switch between builds

Screen cast your Kodi

Rest Kodi to default/Factory reset Kodi Media Player

Clear Kodi cache

Kodi buffering fixes

Auto boot Kodi feature when device restarts

More features coming soon....

**About Kodi and How it works**

Kodi is a popular media center that when combined with add-ons allows for streaming all kinds of content such as TV shows and movies.In the past Kodi was confined to a media center box such as a dedicated computer. Now Kodi can be installed on an android phone, TV, TV box or tablet, and play the same media anywhere bandwidth is available to stream content.Kodi 18 Leia is the newest version to be released and has some major updated and interface changes.Kodi 18 should install on any android smartphone or tablet that has at least Android 5.0 Lollipop or higher installed. If your android version is below 5.0, you may have to use an old version of Kodi.To install Kodi on an android phone or tablet and watch your favorite TV Show / Movie is a two step process.First we need to install Kodi then we need to install a program called an Add-on to stream the content. You can install Kodi from Google Play Store and this app (Configurator for Kodi) is the easiest way for you to install your addons or Kodi buildsBe sure to be connected to a WiFi signal unless you have a unlimited data plan as streaming movies uses a lot of bandwidth and data.

Configurator CHO Kodi CHÍNH THỨC

Đầy đủ thiết lập Kodi của bạn Android trong một cú nhấp chuột với cấu hình cho Kodi. Sao lưu và khôi phục để bảo vệ Kodi của bạn chống lại những bất ngờ. Lên trên Kodi addons và xây dựng các biểu đồ để bạn biết những gì đang ở và những gì không ..

Chuyển đổi giữa nhiều Kodi xây dựng dựa trên thiết bị của bạn dễ dàng ... Thưởng thức tốt nhất của cả hai thế giới là một cú nhấp chuột. Cấu hình cho Kodi là tính năng đóng gói với tất cả các công cụ có thể bạn sẽ cần để thưởng thức media player tốt nhất

Dưới đây là một danh sách các tính năng:

Sao lưu Kodi Media Player

Khôi phục Kodi android

Tự động cài đặt Kodi

Force Đóng Kodi

Thay đổi màn hình khởi động Kodi

Tốt nhất Kodi Hướng dẫn

Tự động cập nhật Kodi xây dựng

Cài đặt Kodi xây dựng từ url

Dễ dàng cài đặt Kodi Addons

Uninstall / Remove addons trong Kodi

Cài đặt Nhiều xây dựng dựa trên một thiết bị duy nhất và chuyển đổi giữa xây dựng

Màn hình đúc Kodi của bạn

Phần còn lại để mặc định Kodi / Factory reset Kodi Media Player

bộ nhớ cache rõ ràng Kodi

sửa đệm Kodi

Tự động khởi động Kodi tính năng khi khởi động lại thiết bị

Nhiều tính năng khác đến sớm ....

** Về Kodi và như thế nào nó hoạt động **

Kodi là một trung tâm truyền thông phổ biến mà khi kết hợp với add-ons cho phép truyền tất cả các loại nội dung như chương trình TV và phim ảnh.

 

Trong quá khứ Kodi được giới hạn trong một hộp trung tâm truyền thông chẳng hạn như một máy tính chuyên dụng. Bây giờ Kodi có thể được cài đặt trên một chiếc điện thoại, TV, hộp TV hoặc máy tính bảng Android, và chơi các phương tiện truyền thông cùng bất cứ nơi nào băng thông có sẵn để truyền tải nội dung.

 

Kodi 18 Leia là phiên bản mới nhất được phát hành và có một số cập nhật và giao diện thay đổi lớn.

 

Kodi 18 nên cài đặt trên bất kỳ điện thoại thông minh Android hoặc máy tính bảng có ít nhất Android 5.0 Lollipop hoặc cao hơn được cài đặt. Nếu phiên bản Android của bạn dưới 5.0, bạn có thể phải sử dụng một phiên bản cũ của Kodi.

 

Để cài đặt Kodi trên một điện thoại Android hoặc máy tính bảng và xem yêu thích chương trình truyền hình của bạn / Movie là một quá trình hai bước.

 

Đầu tiên chúng ta cần phải cài đặt Kodi thì chúng ta cần phải cài đặt một chương trình gọi là một Add-on cho dòng nội dung. Bạn có thể cài đặt Kodi từ Google Play Store và ứng dụng này (Configurator cho Kodi) là cách dễ nhất để bạn có thể cài đặt addons của bạn hoặc Kodi xây dựng

 

Hãy chắc chắn để được kết nối với một tín hiệu WiFi, trừ khi bạn có một kế hoạch dữ liệu không giới hạn như dòng phim sử dụng rất nhiều băng thông và dữ liệu.

Xem thêm

Người dùng đánh giá cho Configurator for Kodi - Complete Kodi Setup Wizard

4.6
20
5
16
4
2
3
1
2
0
1
1

Đánh giá Configurator for Kodi - Complete Kodi Setup Wizard

Ngôn ngữ
Không có đánh giá nào trên Configurator for Kodi - Complete Kodi Setup Wizard, hãy là người đầu tiên!
Ứng dụng tốt được đảm bảo!

Ứng dụng tốt được đảm bảo!

Ứng dụng này đã thông qua các bài kiểm tra an ninh cho virus, phần mềm độc hại và các cuộc tấn công độc hại khác và không chứa bất kỳ mối đe dọa nào.

Ảnh đại diện cửa hàng kurts
Cửa hàng kurts 904 376.49k

Thông tin APK về Configurator for Kodi - Complete Kodi Setup Wizard

Phiên bản APK 16.9
Khả năng tương thích Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich)
Lập trình viên Configurator for Kodi


Tải về Configurator for Kodi - Complete Kodi Setup Wizard APK
Tải về